Operaakademiet udbyder ny unik solistuddannelse

Operascenen.dk har talt med forstanderen for Operaakademiet, Anne Margrethe Dahl, for at høre mere om operaakademiets nye Young Artist Programme.

INTERVIEW
af Ida Fogh Kiberg

Det Kongelige Teater præsenterer i samarbejde med Operaakademiet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium en ny type solistuddannelse i form af et såkaldt ”Young Artist Programme”.
Uddannelsen tilbydes særligt talentfulde unge operasangere på højeste niveau, der har gennemført en kandidatuddannelse inden for klassisk sang. Den kandidat kan være fra Operaakademiet såvel som konservatoriet eller en anden sangeruddannelse på kandidatniveau. Det 2’årige studieforløb tilpasses den enkelte sanger på tværs af de tre samarbejdsinstitutioner og er på denne måde ganske unikt.
Den heldige unge operasanger, der bliver optaget på uddannelsen, får gennem netop denne struktur en mulighed for at følge Operaakademiets udbud af fag på det, der tidligere var akademiets 3. år, samtidig med at vedkommende på et tidligt tidspunkt i karrieren er engageret ved Det Kongelige Teater.

“Det skal jo være en uddannelse for det menneske, som er en virkelig god sanger. Det skal ikke være for det menneske, som bare skriver godt.”

Den tidligere struktur på Operaakademiet var en 3’årig uddannelse. Den nye struktur består af en 2’årig kandidatuddannelse med den gamle ordning og så en overbygning med en 2’årig Young Artist Programme-uddannelse. De to år her svarer uddannelsesmæssigt og økonomisk til et tredje år på den gamle ordning, men det strækkes til to år, så der bliver plads til praktikroller i operaafdelingen samtidig med den pædagogiske undervisning.

IFK: Anne Margrethe, bliver Operaakademiet med andre ord en 4’årig uddannelse i stedet for tre?

AMD: “Den bliver 2 plus 2. Den er ikke bare en 4’årig uddannelse. Det kommer an på, om du bliver optaget på den sidste del af den. Man har ønsket at akademisere Operaakademiet, så vi får nogle akademiske grader. Vi har en 2’årig kandidatuddannelse med speciale i opera, og så kan man søge videre til Young Artist Programme, hvor vi stadig holder den pædagogiske fane højt. Og de to år svarer til det tredje år, vi har haft, men alligevel forbedret med opgaver i operaafdelingen. Så det er en optimering.”

IFK: Så de første to år af Operaakademiet bliver måske mere teoretisk som kontrast til et mere praktisk Young Artist Programme?

AMD: “Nej, overhovedet ikke. Der er en refleksionsopgave, man skal lave, men der er næsten ikke noget skriftligt i det. Langt de fleste eksamener er tilrettelagt efter de praktiske opgaver, den studerende har – som for eksempel ensemblesang og musikdramatiske opgaver. De fag, man egentlig skal bestå, det er ting, der hører ind under det praktiske i at være operasanger. Det skal jo være en uddannelse for det menneske, som er en virkelig god sanger. Det skal ikke være for det menneske, som bare skriver godt.”

IFK: Det lyder jo som en positiv ting for Operaakademiet?

AMD: “Jeg synes, det er meget positivt! For det første kan vi ikke komme udenom, at vi er nødt til at følge andre landes strukturer, så vi kan være sammenlignelige. Vi må være på linje med internationale uddannelser, også så der kan laves udvekslinger. Herudover er interessen og samarbejdet med Det Kongelige Teater utrolig vigtigt. Den studerende får mulighed for at deltage i den praktiske hverdag som operasanger. Man er med i et repertoire, man får lov til at stå på scenen, og man får lov at gøre sig de erfaringer, som man kun kan ved simpelthen at gøre det. Den bro fra “bare” at være talentfuld til den stjerne, man ønsker, den sanger skal blive, den bliver bygget her.”

IFK: Minder den her nye ordning ikke om den ordning, man havde for mange år siden på Operaakademiet? Et større samarbejde med Operaen?

AMD: “Nej, vi har ikke haft et større samarbejde med dem førhen. Vi har hele tiden haft en praktikordning med dem, og det er næsten alle fra Operaakademiet, der har fået praktikroller. Det kan være, det har været svært at finde roller til en højdramatisk sopran eller en kontratenor, men ellers har alle haft muligheden. Der er mange, der tænker, at “Åh, det var meget bedre i gamle dage”, men så var der til gengæld måske ikke så meget undervisning og så mange projekter – dem, vi selv laver. Man skal være ordentligt uddannet, inden man skal stå på den store professionelle scene.”

IFK: Så de sangere, der går på de første to år, de vil ikke få praktik på Det Konelige Teater?

AMD: “Jo, der er også roller til dem. Ikke store roller. For de studerende på Young Artist Programme bliver der tale om roller af større størrelse – alt efter den studerendes stemmefag og niveau og hensynet til Det Kongelige Teaters repertoire. Men der er, som der hele tiden har været, stadig noget praktik på de første to år. Young Artist Programme er en udvidelse af Operaakademiet. Det hele er stadig Operaakademiet. Men man skal lige huske, at det er en institution, der hører ind under både Konservatoriet og Det Kongelige Teater. Og det er ret unikt, at vi har begge dele. “

“Den bro fra “bare” at være talentfuld til den stjerne, man ønsker, den sanger skal blive, den bliver bygget her.”

IFK: Hvad er den egentlige forskel på før og efter denne udvidelse?

AMD: “Den egentlige forskel er jo, at der er en ro omkring nogle ting på det sidste år, som nu er to år. De sangere, der går på andet år af akademiet vil måske også kunne mærke, at de skal bruge deres tid ekstra godt, hvis de vil blive taget i betragtning til Young Artist Program. Og det tættere samarbejde med Det Kongelige Teater gør det mindre sårbart i forhold til, hvem der lige sidder som chef det ene eller det andet sted.”

IFK: Så ligegyldig hvad, får sangere på Young Artist Program et engagement på Det Kongelige Teater?

AMD: “Ja! Det gør de.”

Der optages tre studerende pr. år, så når ordningen er endelig implementeret, går der seks studerende, nøjagtigt som ved den gamle ordning på 3. år.
Den studerende skriver en kontrakt med operaafdelingen og aflønnes for selve praktikken i henhold til Dansk Skuespillerforbunds hjemmel. Der er altså tale om lønnet job til den studerende og ikke blot gratis arbejdskraft for Operaen.

Author: Ida Fogh Kiberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *